lpg

Zakładamy gazZakładamy gaz

LPG – to często widniejący napis na stacjach benzynowych. Jest to skrót od angielskich słów Liquified Petroleum Gas będącego mieszanką lotnych węglowodorów oraz gazu ziemnego. Poddany nieznacznemu ciśnieniu przechodzi w ...

ziebiec

Sekrety ogrzewaniaSekrety ogrzewania

Ponieważ nad światem zawisło widmo kryzysu na rynku paliwa musimy zastanowić się nad rozsądnym wykorzystaniem paliw obecnie nam dostępnych. Zastanówmy się, które kotły nadają się najlepiej do wybranych opałów. Podstawowym ...