Energetyka Prąd Jubileusz 50 lecia Elektrociepłowni Gorzów

Jubileusz 50 lecia Elektrociepłowni Gorzów

ecg

ecgW grudniu 2000 r. Elektrociepłownia „Gorzów” S.A. obchodziła 50-lecie swojej działalności. Na obecny wizerunek Elektrociepłowni złożyło się wiele czynników, a do najważniejszych można zaliczyć wybudowanie i oddanie do eksploatacji nowoczesnego bloku gazowo-parowego oraz bezwzględną dbałość o ochronę środowiska. Obchody Jubileuszu Elektrociepłowni „Gorzów” S.A. są okazją do wyrażenia uznania wszystkim pracownikom, którzy w ciągu 50 lat istnienia firmy przyczynili si? do utrwalenia jej obecnej pozycji. Na tle przemian mijającego Tysiąclecia możemy retrospektywnie spojrzeć na historię przedsiębiorstwa, prześledzić jego losy i rozwój oraz dokonać podsumowań.

Historia Elektrociepłowni „Gorzów” sięga roku 1939, kiedy to na terenie zakładów I.G.Farbenindustrie rozpoczęto budową elektrowni fabrycznej
o łącznej mocy 90 MW. W 1946 r. rozpoczęto odbudowę zniszczonej na skutek działań wojennych elektrowni i powołano w tym celu zakład pod nazwą Kierownictwo Budowy Elektrowni Okręgowej w Gorzowie. Odbudowę przeprowadzono w dwóch etapach:

  • do roku 1954 zrealizowano I?etap budowy elektrowni – zainstalowano trzy kotły parowe oraz trzy turbiny kondensacyjne
  • w roku 1958 ukończono II etap budowy – zainstalowano czwarty kocio? parowy oraz turbinę przeciwprężną.

Z dniem 1 lipca 1967 zgodnie z zarządzeniem Ministra Górnictwa i Energetyki nastąpiło połączenie Elektrociepłowni z Zakładem Energetycznym Gorzów.
W okresie tym prowadzone były dalsze prace przy rozbudowie i?modernizacji Elektrociepłowni w ramach której zbudowano od podstaw ECII. W jej skład wchodziły:

  • jeden kocioł wodny
  • dwa kotły parowe
  • dwa turbozespoły upustowo-kondensacyjne

Uruchomienie ECII spowodowało przyspieszenie budowy składowiska odpadów paleniskowych w?Janczewie k/ Gorzowa. Od stycznia 1993 r., w wyniku podziału Zakładu Energetycznego, Elektrociepłownia stała się przedsiębiorstwem państwowym. Funkcjonowała tak przez rok, a następnie z dniem
1 stycznia 1994 w?procesie komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych została przekształcona w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. W takiej formie organizacyjnej przedsiębiorstwo funkcjonuje do dnia obecnego.

Podobne artykuły