Energetyka Paliwa Olej napędowy

Olej napędowy

Liquid Experiments -IV (Petrol)

Liquid Experiments -IV (Petrol)Olej napędowy, znany również jako diesel, jest paliwem stosowanym głównie w silnikach wysokoprężnych, takich jak silniki diesla w pojazdach drogowych, maszynach budowlanych, ciężarówkach, statkach i innych urządzeniach. Jest to ciecz o właściwościach smarnych i energetycznych, która służy do napędu i zasilania silników spalinowych.

Olej napędowy jest produkowany z ropy naftowej poprzez proces rafinacji. W trakcie tego procesu ropa jest poddawana różnym etapom przetwarzania, takim jak destylacja, kraking, hydrowstrząsanie i in., aby otrzymać oczyszczony produkt o odpowiednich właściwościach paliwowych.

Zastosowanie

Olej napędowy (nie mylić z olejem silnikowym) do silników diesla zgodny z normą  PN-EN 590.

Olej napędowy to paliwo budzące ostatnio kontrowersje w kwestii przyjazności dla środowiska. Nowe oleje napędowe  do silników dieslowskich wyróżnia  skrajnie niską zawartością siarki spełniając wymagania wszystkich krajów UE. Decydując się na stosowanie tego oleju przyczynicie się Państwo do ograniczenia emisji siarki w spalinach samochodowych. Oferowane oleje napędowe to przystępna cena i troska o środowisko. Nasz firma oferuje jedynie olej napędowy spełniający restrykcyjne normy PN-EN 590.

Dostawy oleju napędowego realizowane przez Orlen są dokonywane nowoczesnymi  w doskonałym stanie technicznym , środkami transportu posiadającymi legalizowane układy wydawcze.  Każde  zlecenie transportowe realizowane jest wyłącznie własnymi środkami transportu obsługiwanymi przez wykwalifikowaną kadrę. Gwarantuje to terminowość dostaw oraz najwyższą jakość usług świadczonych przez nasz zespół.
Parametry Jednostka miary Wymagania wg normy
PN-EN 590 +A1:2011
Metody badawcze
Gęstość w [temperaturze] 15 st. C g/cm3 [ 820,0 ; 845,0] PN- EN ISO 12185:2001
Skład frakcyjny, do temperatury 250 0C destyluje %(V/V) PN- EN ISO 3405:2012
Skład frakcyjny, do temperatury 350 0C destyluje %(V/V) >=85 PN- EN ISO 3405:2012
Skład frakcyjny, 95 % (V/V) destyluje do temperatury 0C PN- EN ISO 3405:2012
Indeks cetanowy >=46,0 PN- EN ISO 4264:2010
Temperatura mętnienia 0C PN- EN ISO 3015:1997
Zawartość siarki mg/kg PN- EN ISO 20846:2012
Temperatura zapłonu 0C >55 PN- EN ISO 2719:2007
Pozostałość po koksowaniu ( z 10 % pozostałości destylacyjnej ) %(m/m) PN- EN ISO 10370:1999
Pozostałość po spopieleniu %(m/m) PN- EN ISO 6245:2008
Zawartość wody mg/kg PN- EN ISO 12937:2005
Zawartość zanieczyszczeń mg/kg PN- EN ISO 12662:2009
Badanie działania korodującego na miedź ( 3 h, w temperaturze 50 0C ) ocena klasa 1 PN- EN ISO 2160:2004
Lepkość w temperaturze 40 0C mm2/s [ 2,00 ; 4,50] PN- EN ISO 3104:2004

Podobne artykuły