Energetyka Prąd Audyt energetyczny sieci ciepłowniczych

Audyt energetyczny sieci ciepłowniczych

cieplownicza

cieplowniczaAudyty energetyczne sieci ciepłowniczych dotyczą przedsięwzięć polegających na ograniczeniu strat ciepła z rurociągów przesyłowych i poza poprawą izolacji cieplnych rurociągów i armatury przesyłowej mogą obejmować przedsięwzięcia polegające na zmianie tras rurociągów w celu zmniejszenia ich długości lub likwidacji zbędnych odcinków, zamianie rurociągów napowietrznych na podziemne preizolowane, itp.

Audyt energetyczny oświetlenia

Audyt energetyczny oświetlenia ma na celu wskazanie możliwych do realizacji usprawnień w zakresie zmniejszenia zapotrzebowania na energię przy założeniu utrzymania wymaganych normami parametrów oświetlenia wewnętrznego i na zewnątrz budynków, w tym budynków przemysłowych.

Audyt energetyczny źródeł energii

Audyty energetyczne źródeł energii dotyczą przedsięwzięć polegających na ograniczeniu zużycia energii pierwotnej zawartej w paliwie poprzez podniesienie sprawności wytwarzania, strat energii bezpośrednio w źródle. W szczególności przedsięwzięcia usprawniające obejmować mogą zastosowanie w miejsce układów konwencjonalnych układów do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, jak również układy poligeneracyjne służące wytwarzaniu przede wszystkim ciepła, energii elektrycznej i chłodu.

Audyt energetyczny procesów przemysłowych

Audyt procesu technologicznego to analiza i ocena aktualnego stanu parku maszynowego, analiza zużycia energii w procesie, analiza wielkości i organizacji produkcji w celu oceny możliwości restrukturyzacji, wdrożenia usprawnień, bądź zastosowania nowocześniejszych maszyn i urządzeń generujących zwiększenie efektywności energetycznej. Audyt procesu technologicznego wykazuje czy planowany do realizacji zakres przedsięwzięć restrukturyzacyjnych, usprawnień, bądź zastosowania nowocześniejszych maszyn i urządzeń umożliwia osiągnięcie poprawy efektywności energetycznej na oczekiwanym poziomie.

Podobne artykuły

plan

Blok gazowo-parowyBlok gazowo-parowy

Wydarzeniem rzutującym na przyszłość Elektrociepłowni „Gorzów” SA jest wybudowany i dnia 29 stycznia 1999 roku przekazany do eksploatacji blok gazowo – parowy. Wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w elektrociepłowni to duży