Energetyka Prąd Audyt energetyczny – zasady sporządzania

Audyt energetyczny – zasady sporządzania

audyt

audytAudyt energetyczny sporządza się w sposób bilansowy, ujmując specyfikę analizowanych procesów energetycznych, technologie i urządzenia oraz wymaga sporządzenia bilansu energetycznego układów, urządzeń i ciągów technologicznych, łącznie z umieszczeniem ich w budynkach, halach i uwzględnieniem zasilania całości układu z lokalnego źródła ciepła stanowiącego w wielu przypadkach również skomplikowany układ technologiczny.

Audyt energetyczny obejmuje kompleksowe podejście do zagadnień gospodarki energetycznej całego przedsiębiorstwa. Wymaga szczegółowej analizy bilansu energetycznego dla okresu rocznego. Audyt energetyczny obejmuje praktycznie wszystkie obszary związane z zużyciem energii w przedsiębiorstwie, począwszy od kompleksowego audytu dotyczącego całej gospodarki cieplnej przedsiębiorstwa poprzez audyty budynków do audytów pojedynczych urządzeń i wyspecjalizowanych ciągów technologicznych. Zgodnie z regulacjami zawartymi w rozporządzeniu w sprawie audytu efektywności energetycznej dopuszcza się możliwość sporządzenia zarówno audytu obejmującego pełny bilans energetyczny obiektu, jak i sporządzenia audytu w sposób uproszczony. Przyjęte założenia dotyczące sposobu i zakresu realizacji inwestycji oraz specyfika inwestycji z zakresu efektywności energetycznej i/lub zastosowania odnawialnych źródeł energii pozwalają na dopuszczenie możliwości wykonania:

  • audytu energetycznego, zdefiniowanego jako systematyczna procedura pozwalająca na zdobycie należytej wiedzy o aktualnym profilu istniejącego zużycia energii przez dany budynek lub zespół budynków, przez działania przemysłowe i/lub instalacje. Procedura ta służy także zidentyfikowaniu i określeniu możliwości oszczędności energii na poziomie wymaganym zapisami Programu NF oraz informuje o wynikach.
  • uproszczonego audytu energetycznego, który został zdefiniowany, jako ocena energetyczna – ocena charakterystyki energetycznej sporządzona zgodnie z szablonem. Ocena dotyczy konkretnego urządzenia, instalacji lub linii technologicznej, objętej finansowaniem i której zastosowanie ma przynieść oszczędności energii i efekty ekologiczne na poziomie wymaganym zapisami Programu NF. Ocena Efektywności Energetycznej jest zasadniczo uproszczonym audytem o ograniczonym zakresie.

Podobne artykuły