Energetyka Ciepło Ochrona środowiska w EC Gorzów SA

Ochrona środowiska w EC Gorzów SA

stacja

stacjaUruchomienie bloku gazowo-parowego poprawiło znacznie stan środowiska w Gorzowie Wlkp. oraz komfort życia jego mieszkańców. Zmienił się również wizerunek zakładu. EC Gorzów SA postrzegana jest w regionie nie jako zakład uciążliwy dla otoczenia, lecz jako wdrażający nowoczesne technologie przyjazne dla środowiska. Efektem dokonanej modernizacji jest zdecydowana poprawa warunków ochrony środowiska, co zarówno dla Elektrociepłowni jak i dla miasta Gorzowa Wlkp. ma szczególne znaczenie. Dotychczas dwa kominy elektrociepłowni emitowały prawie 90% wszystkich pyłów w mieście oraz znaczne ilości tlenków siarki i azotu.
Poprzez włączenie do eksploatacji bloku gazowo-parowego osiągnięto następujące efekty ekologiczne:

  • zmniejszenie emisji pyłów z EC Gorzów SA
  • zmniejszenie emisji dwutlenku siarki i tlenków azotu
  • zmniejszenie emisji dopuszczalnych pyłów i gazów dla EC Gorzów SA

Wykonane pomiary gwarancyjne emitowanych przez zespół gazowo-parowy zanieczyszczeń udowadniają, że negatywne oddziaływanie takiego obiektu energetycznego na otoczenie jest wielokrotnie mniejsze od obowiązujących norm. Obok korzyści związanych z ochroną środowiska blok gazowo-parowy przyniósł także wymierne efekty ekonomiczne wynikające ze zwiększonej produkcji energii elektrycznej.

Znaczne zmniejszenie ilości spalanego węgla zmniejszyło ilość odpadów paleniskowych.

Zadania proekologiczne zrealizowane na przełomie ostatnich dziesięciu lat:

1992 – oddanie do eksploatacji składowiska żużlu w Janczewie (ciągły monitoring wód podziemnych i powierzchniowych, monitoring powietrza atmosferycznego oraz gleby)
1993 – wybudowanie neutralizatora ścieków zasolonych
1994 – modernizacja elektrofiltra kotła K-102
1995 – wybudowanie osadników namułu
1998 – modernizacja młynów węglowych kotłów K-101 i K-102
1999 – oddanie do eksploatacji bloku gazowo-parowego
2001 – modernizacja kotła K-101 (zamontowanie palników niskoemisyjnych)

Podobne artykuły

ziebiec

Sekrety ogrzewaniaSekrety ogrzewania

Ponieważ nad światem zawisło widmo kryzysu na rynku paliwa musimy zastanowić się nad rozsądnym wykorzystaniem paliw obecnie nam dostępnych. Zastanówmy się, które kotły nadają się najlepiej do wybranych opałów. Podstawowym