Energetyka Prąd Blok gazowo-parowy

Blok gazowo-parowy

plan

planWydarzeniem rzutującym na przyszłość Elektrociepłowni „Gorzów” SA jest wybudowany i dnia 29 stycznia 1999 roku przekazany do eksploatacji blok gazowo – parowy. Wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w elektrociepłowni to duży krok w kierunku spełniania coraz większych wymagań dotyczących ochrony środowiska.
Aby ten cel osiągnąć, zastosowano najbardziej optymalne rozwiązanie techniczne w postaci turbiny gazowej typu GT8C produkcji ABB Zamech Ltd. oraz kotła odzysknicowego produkcji Foster Wheler Energia Polska Sp. z o.o. (z możliwością dopalania gazu w kotle).
Paliwem pierwszego w Polsce zespołu jest gaz ziemny doprowadzony z lokalnych złóż spod okolic Barnówka (dawna gmina Dębno Lubuskie). Zasobność tych złóż pozwoli na korzystanie z gazu przez okres co najmniej 20 lat. Szansą na przedłużenie eksploatacji turbozespołu gazowego i nowego kotła odzysknicowego są nowe złoża gazu zlokalizowane w bezpośredniej odległości od Gorzowa Wlkp. tj. w okolicy Wysokiej.

Podstawowe elementy turbozespołu:

 • 12 stopniowa sprężarka osiowa
 • 3 stopniowa turbina
 • komora spalania typu silosowego
 • generator
 •  przekładnia redukcyjna generatora
 • urządzenia pomocnicze i układy sterowania
Parametry turbozespołu GT8C:
Paliwo
Moc elektryczna nominalna
Sprawność elektryczna
Obroty wału turbiny
Obroty wału generatora
Współczynnik sprężania powietrza
Temperatura gazów spalinowych
Natężenie przepływu gazów wylotowych
Emisja NOx
MW
%
obr/min
obr/min

st.C
kg/s
vppm
Gaz ziemny
54,49
34,6
6200
3000
15,7
517
179
25

 

Parametry kotła odzysknicowego:
Paliwo
Nominalne parowe obciążenie
Maksymalne parowe obciążenie
Sprawność (przy 140 Mg/h pary)
Sprawność (przy 83,5 Mg/h pary)
Maksymalne zużycie gazu na dopalenie
Temperatura pary wylotowej
Ciśnienie pary wylotowej
Mg/godz.
Mg/godz.
%
%
kg/s
st.C
bar
Gaz ziemny
83,5
140
76,3
65,5
2,4
450
40

Korzyści wynikające z inwestycji dla elektrociepłowni i regionu:

 • zapewnienie dostaw energii cieplnej dla odbiorców przemysłowych i komunalnych
 •  poprawa ochrony środowiska naturalnego wokół Elektrociepłowni i w mieście
 • zwiększenie mocy elektrycznej Elektrociepłowni i znaczny wzrost produkcji elektrycznej
 • zagospodarowanie lokalnych złóż gazu ziemnego

Efekty ekologiczne:

 • zmniejszenie emisji pyłu o około 90%
 • zmniejszenie emisji SO2 o około 28%
 • zmniejszenie emisji NOx o około 19%

Inwestycje

Techniczne zużycie urządzeń Elektrociepłowni Gorzów zainstalowanych w latach pięćdziesiątych, szczególnie kotłów, nadmierna emisja pyłów i gazów występująca w trakcie ich eksploatacji wymuszją konieczność modernizacji jej najstarszej części, tj. EC I.

Spośród rozważanych różnych możliwości modernizacji zdecydowano się przyjąć do realizacji wariant z zabudową turbiny GT8C prod. ABB Zamech Ltti wraz z kotłem odzysknicowym. Jako paliwo do projektowanej turbiny przewidziano gaz ziemny ze źródeł lokalnych w rejonie Dębna Lubuskiego.

Realizacja tego przedsięwzięcia umożliwiła odtworzenie mocy EC I przy jednoczesnym zwiększeniu produkcji energii elektrycznej i stwarza z tego obiektu niezawodne, przyjazne środowisku, nowoczesne źródło energii cieplnej i elektrycznej.

Podobne artykuły