Energetyka Prąd Optymalizacja gospodarki energetycznej w przemyśle

Optymalizacja gospodarki energetycznej w przemyśle

optymalizacja

optymalizacjaDoradzamy naszym klientom, jak poprawić efektywność energetyczną funkcjonowania instalacji. Raport sporządzony jest na podstawie aktualnych i reprezentatywnych danych dotyczących zużycia energii. Zawiera propozycje rozwiązań oszczędnościowych oraz szczegółowy przegląd zużycia energii w poszczególnych obszarach technologicznych, w budynkach oraz w transporcie. W streszczeniu wykonawczym znajdują się rekomendacje działań, wskazujące kadrze zarządzającej zakładu kierunki możliwych modernizacji z ujęciem ich opłacalności.

Audyt energetyczny – również dla małych przedsiębiorstw

Spójrzmy na zagadnienie z innej strony. Ustawodawca zobowiązuje duże przedsiębiorstwa do wykonywania audytów aby wywiązać się z wytycznych europejskich odnośnie redukcji zużycia energii. Każde jednak przedsiębiorstwo może sięgać po wsparcie audytorów. Szereg działań i inwestycji wskazanych przez audytorów to czynności nieskomplikowane, nie wymagające ogromnych nakładów finansowych. Większość z nich charakteryzuje się krótkim okresem zwrotu. Zarządzający zakładami często, podczas codziennych zmagań o koszty, jakość i klienta tracą z oczu perspektywą właściwej oceny technicznego funkcjonowania instalacji energetycznych. Przygotowany merytorycznie specjalista z zewnątrz może z łatwością wskazać obszary, w których możliwa jest poprawa efektywności energetycznej i tym samym obniżenie kosztów.

Po co robić audyt energetyczny przedsiębiorstwa?

Szczegółowa analiza gospodarki energetycznej w przedsiębiorstwie pozwala na podjęcie działań modernizacyjnych, zwiększających efektywność energetyczną firmy i osiągnięcie realnych, nie rzadko dużych oszczędności. Liczba przedsiębiorców korzystających z audytów energetycznych sukcesywnie rośnie. W wyniku analizy zużycia energii w firmie, audytor opracowuje propozycje inwestycji i ocenę ich opłacalności oraz czas zwrotu kosztów inwestycji. Audytor może znaleźć dla nas alternatywne rozwiązania, o których sami byśmy nie pomyśleli, a które zmniejszy roczny koszt zużycia energii.

Wykonanie audytów energetycznych oraz ocen energetycznych na potrzeby funkcjonowania programów prowadzonych przez NFOŚiGW oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju regulowane jest odpowiednimi zasadami. Preferowany kształt audytu energetycznego określony został przez NFOŚiGW. Reguły w pewnych obszarach opierają sie na istniejących rozwiązaniach legislacyjnych, bazują tez na dobrych praktykach inżynierskich.

 

Podobne artykuły